nagy03

SZAKMAI LÁTOGATÁS A BELGA DEC CÉGNÉL

Konzorciumi partnerünk az I.CONTROLL Kft. több évre visszanyúló szakmai kapcsolata révén 2005. szeptemberében lehetőségünk adódott megtekinteni egy belgiumi székhelyű multinacionális cég (DEC) jelenlegi munkáit és betekintést nyerhettünk a cég folyamat irányítási rendszerébe ill. együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk. Szakmai kirándulásunk során öt, a cég irányítása alá tartózó üzemmel és azok technológiai rendszerével ismerkedtünk meg.

Az üzemlátogatáson résztvevők névsora:

   Dr. Faitli József – MISKOLCI EGYETEM
   László Tibor – MISKOLCI EGYETEM
   Dr. Endresz István – I.CONTROLL
   Mátyás Tibor – Geoproduct Kft.
   Márton Péter – Hydrosteel Kft.

dec002

1. Iszap feldolgozó üzem
Az iszap víztelenítésére két technológiai rendszert alkalmaztak. Az egyik a lagúnázás a másik a mechanikai víztelenítés.

Lagúnázás:
Az úgynevezett Lagúnázás rendszert olyan élővizekből kitermelt iszapok feldolgozására használják, amelyek nem tartalmaznak az élővilágra veszélyes anyagokat, de jelenlétük- például a csatornák hajózásának biztosítása érdekében - keletkezésük helyén zavaró hatású.

A mechanikusan kitermelt iszapot egy szigetelt tározóban deponálják, és prizmákat alakítanak ki belőlük. A prizmákat a levegőztetés érdekében rendszeresen forgatják a komposztálásoknál használatos mobil átforgató berendezésekkel. A csurgalékvíz elvezetéséről dréncsövezéssel gondoskodnak. A dréncsövezést vízáteresztő homokrétegben alakítják ki. A prizma alakzat szerepe hogy lehetőség szerint a lehető legnagyobb szabad felületet érjék el, ami által biztosítani tudják a természetes környezeti tényezők jótékony hatását (szél és a napsütés szárító hatása). A víztelenítés teljes időtartama 4-6 hónap.

Víztelenítés mechanikai eljárással:

A kanalas kotróval mechanikusan kitermelt iszap szűrését megelőzi egy vibrációs rázószitára való feladás, ahol leválasztják az esetleges nagyobb méretű hulladékokat (pl. egy iszapba ágyazott kerékpár). Koagulációt elősegítő adalékanyagot használnak, amely lehet mészkő vagy flokkuláló polyelektrolit. A mechanikai víztelenítést keretes szűrővel valósítják meg, melynek során 7-15 bar-os nyomással kipréselik a vizet az iszapból. Az eljárás szakaszos üzemű, ahol egy ciklus 20-40 percig tart.

A víztelenítést követően az iszapot komposztálják és az így kapott végterméket zárt csarnokban deponálják. A kész komposzt a lakosok számára, talajjavítás céljára költségmentesen felhasználható. A kiszolgáló egységek közé tartozott egy szennyvíztisztító telep, ahol a keletkező szennyvizet biológiai úton kezelték.

Minkét rendszer használatának van létjogosultsága, mivel azok különbözőségeikből fakadóan más-más előnyökkel és hátrányokkal bírnak.
 

Lagúnázás

Mechanikai víztelenítés

Előny:

olcsó; igénytelen; egyszerű

Előny:

kis helyigény; gyors; korszerű

Hátrány:

nagy helyigény; lassú; az esővíz pluszköltségként jelenik meg

Hátrány:

drága; az adalékanyagokból visszamaradó vegyületek behatárolják a felhasználást

2. Szennyezett talaj feldolgozó üzem

A szennyezett talaj feldolgozása a DEC csoport GRC Kallo leányvállalatának telephelyén történik. A cég ISO minősítésével megfelel napjaink legszigorúbb környezetvédelmi előírásainak. A cég talaj-újrahasznosító központjában két kezelési technikát alkalmaznak.
Talajmosás (120e t/év) és a Bioremediáció (35e t/év)

Talajmosás

A talajmosási technológia a fizikai-kémiai extrakción alapul, melynek során a szennyezőket kimossák a talajból. Ennek fő technológiai lépései a következők:

 • Előtárolás: Az anyagok beérkezését követően deponálják és szennyezőanyag típusonként csoportosítják azokat. Pihentetésük után elkezdik a szennyezőktől való megtisztításukat.
 • Előkezelés: Szitaberendezésekkel és mágneses szeparátorokkal minden idegen anyagot, mint a kő, fém, fa eltávolítanak a talajból. Ezt követően spirállal sűrűség szerint szeparálják a talajt.
 • Homok tisztítás: A homok tisztítása flotálással és ellenáramú berendezések használatával történik. Víztelenítést követően a homok kiválóan alkalmas betongyártási és egyéb építőipari alkalmazásokhoz.
 • Kő és kavics tisztítás: A homok leválasztását követően a kő is megtisztításra kerül egy kőmosó egységben, miután annak építőipari hasznosítása is lehetővé válik.

Az üzemi víz, tisztítás után újrahasznosításra kerül az üzem mosóberendezéseiben.
A technológia különösen alkalmas fémekkel, cianidokkal és szénhidrogénekkel szennyezett talajok megtisztítására.

Bioremediáció

A szerves szennyezőanyagok CO2 és H2O történő természetes biológiai degradációján alapul. Az optimális feltételeket, speciálisan erre a célra tervezett biológiai ágyakon biztosítják, ahol szabályozni tudják a baktériumok számára szükséges oxigénkoncentráció, nedvességtartalom, hőmérséklet és tápanyag bevitelt. Az O2 bevitel egy perforált csőrendszeren keresztül történik ami a biológiai ágy alatt helyezkedik el. A víz és a tápanyag, permetezés útján kerül be a rendszerbe.
A biológiai ágyra való feladást megelőzi egy előkezelés, ahol az anyagot pihenni hagyják.
Ez az eljárás különösen alkalmas nem hosszú szénláncú (36 szénatomnál kevesebbel rendelkező) szénhidrogénekkel szennyezett talajok tisztítására, mint a gázolaj kerozin és más ásványi olajok.

3. Hajódokk építés

Több tagból álló konzorcium egyik kivitelezőjeként a DEC építi Antwerpen legújabb kikötőjét a Deurganckdok-ot. Az építkezés több lépcsőben valósul meg. Az első szakasz átadása néhány hónapon belül megtörténik, melynek üzemeltetési bevétele biztosítja a következő szakasz építéséhez szükséges anyagi fedezetet.

A jelenleg elkészült szakasz 2,6 km hosszú és 450 m széles, mely a második szakasz elkészültével 5 km hosszúra növekszik.
dec004

Leghatékonyabb megoldásnak az bizonyult, hogy hagyományos módon földmunka-gépekkel csak a felső réteget távolítják el és ezt követően elárasztják a területet. A víz alá került területeken már lehetővé válik a nagy teljesítményű szivattyúkkal történő hidraulikus iszapkitermelés.
A nagymennyiségű homokos talaj kitermelése mellett a cég feladata a támfalak megépítése is.
A támfal 30 m magas és 5 m vastag az alapja pedig, 24 m széles és 3-4 m vastag.
Az alap, víz által történő kimosás ellen, egy speciális technológiai megoldással van biztosítva. Ennek a módszernek az előnye, hogy a védőrétegben sokkal kevesebb anyagot kell felhasználni.
Ennek a dokknak a megépítésével Antwerpen kikötőjének jelenlegi kapacitása több, mint a duplájára fog növekedni.

dec006

4. „Barnamezős” beruházás

A beruházást létrejötte a kormány szigorú környezetvédelmi politikájának köszönhető. A környezetvédelmi törvény kötelezi a szennyezés elkövetőjét az eredeti állapot visszaállítására, a szennyezés megszüntetésére. Néhány évvel ezelőtt ezen a területen egy szőnyeggyár működött, és az iparterületet un. viszkózus iszappal szennyezték.
Létrejött egy gazdasági társaság, amely feladata a telek megtisztítása a szennyezéstől. Ennek a konzorciumnak a tagjai:

 • a telek korábbi tulajdonosa (a szőnyeggyártó)
 • DEC
 • Gent önkormányzata

Minden cégnek volt érdekeltsége a helyreállítási munkálatokban, mivel a telek jó fekvésből eredően nagy értéket képvisel. A magas piaci ár az autópálya és Gent közelségéből illetve egy hajózható csatorna közelségéből származik.ű
A szakmai irányítás és kivitelezés a DEC feladata, az önkormányzatot és az eredeti tulajt pedig a törvény kötelezi a munkálatok elvégzésére. A kármentesítést több szakaszban végzik el és a megtisztított területet, kiparcellázva értékesíthetővé válik. Az ily módon befolyt összegből finanszírozni tudják a következő szakasz kiadásait.
A technológiai megoldás egy a cég által kifejlesztett és szabadalmaztatott berendezéssel és eljárással történik. Ez a berendezés lehetővé teszi, hogy a szennyezés helyszínén végezzék el a kármentesítést, megspórolva ezáltal a jelentős szállítási költségeket. A berendezés egy mocsárjáróra épített injektáló készülék, amivel cement bázisú keveréket fecskendeznek a talajba, és helyben stabilizálják ill. immobilizálják a szennyezést. A szennyezés ezáltal a környezetre és az élővilágra veszélytelen formában, helyben maradt.

5. Olajipari iszap mentesítés

Kirándulásunk utolsó állomása egy az olajfinomításból visszamaradó savgyanta elnevezésű iszap semlegesítési technológiájának megtekintése volt. A területen korábban olajfinomítás történt és nagy mennyiségben maradt vissza savgyanta, melyet a keletkezéskor egy tóban gyűjtöttek össze és napjainkig kezeletlenül tároltak. A gyűjtő medencéből, - mivel nem volt szigetelve - jelentős mennyiségű veszélyes anyag szivárgott a talajvízbe szennyezve, ezáltal a környezetet és az élővilágot. Ezen okból kifolyólag a probléma megoldása nem tűrt halasztást.
További problémát jelentett, hogy a csapadékvíz miatt, a kezelendő mennyiség folyamatosan gyarapodott.
A technológiai rendszert két részből tevődik össze.

1. Szennyvíz-kezelés
2. Savgyanta-kezelés

A szennyvizet katalitikus fenton oxidációval, hidrogén-peroxid ill. vasszulfát hozzáadagolásával kezelték. Ezt követően ultraibolya sugárzásnak vagy más esetben ózon hozzáadagolásával tovább fertőtlenítették.
A savgyanta kezelése mészhidrát illetve cement hozzáadagolásával helyben történt.
A próbaüzemi eredmények birtokában a technológia engedélyeztetésére vártak.